PRODAJNI URED:

CENTAR NEKRETNINA ZADAR

U cilju pružanja cjelovite usluge našim kupcima ulažemo maksimalan trud osigurati što konkurentnije uvjete financiranja kupnje stanova u projektu Mocire. U ovoj sekciji nudimo pregršt vrijednih informacija o financiranju kupnje stanova i koracima kupoprodajnog procesa.

1. Kupnja za gotovinu
Okvirni troškovi kupoprodajnog procesa pri kupnji novograđene nekretnine u projektu Mocire za gotovinu:

 • • Ovjera kupoprodajnog ugovora (uz 5 ovjerenih kopija): 190 kn
 • • Ovjera tabularne izjave: 47,50 kn
 • • Ovjera brisovnog očitovanja (ukoliko je prodavatelj imao teret na nekretnini): 270 kn (uključuje ovjeru punomoći potpisnika banke)
 • • Uknjižba vlasništva: 250 kn
 • • Porez: kupci novograđenih nekretnina od pravne osobe oslobođeni su poreza na promet nekretnina

2. Kupnja putem kredita
Okvirni troškovi kupoprodajnog procesa pri kupnji novograđene nekretnine putem kredita: (Točni troškovi razlikuju se od banke do banke (navedeni troškovi se najčešće „ugrađuju“ u kredit kupca)

 • • Procjena nekretnine: cca 750 - 2500 kn
 • • Bankovna naknada za obradu kredita: cca 1% od iznosa kredita
 • • Interkalarna kamata: zavisno o datumu isplate, cca od 0 - 3000 kn
 • • Troškovi osiguranja nekretnine od požara: cca 300 kn godišnje
 • • Ovjera punomoći: 85 kn po punomoći (najčešće x 2)
 • • Izjava o suglasnosti o zapljeni + zadužnica: 400 kn po osobi
 • • Jamac: 625 kn
 • • Sudužnik: 1250 kn

NAPOMENA: Za točne iznose (obzirom na broj korisnika kredita, jamaca i sudužnika te ukupan iznos kredita) potrebno je kontaktirati javnobilježnički ured.

 • Drugi dio troškova isti je kao i u slučaju kupnje za gotovinu:
 • • Ovjera kupoprodajnog ugovora (uz 5 ovjerenih kopija): 190 kn
 • • Ovjera tabularne izjave: 47,50 kn
 • • Ovjera brisovnog očitovanja (ukoliko je prodavatelj imao teret na nekretnini): 270 kn (uključuje ovjeru punomoći potpisnika banke)
 • • Uknjižba vlasništva: 250 kn
 • • Porez: kupci novograđenih nekretnina od pravne osobe oslobođeni su poreza na promet nekretnina

NAPOMENA: Gore navedeni iznosi približno su procijenjeni, točni iznosi ovise o raznim parametrima koje procjenjuje javni bilježnik prema važećoj Javnobilježničkoj tarifi.

Nakon što se odlučite za jednu od nekretnina u stambenom projektu Mocire, započinjete kupoprodajni proces. Koraci kupoprodaje ovise o načinu financiranja kupnje nekretnine; kupnje za gotovinu i kupnje uz financiranje (kredit).

1. Kupnja za gotovinu

Kupnja za gotovinu brža je i jednostavnija od dviju opcija. Obzirom su sredstva za kupnju dostupna, možete odmah pristupiti potpisu glavnog ugovora o kupoprodaji. Kupoprodajni ugovor ovjerava se kod javnog bilježnika te je zakonski obvezna samo ovjera prodavateljevog potpisa. Ugovore o kupoprodaji priprema prodavatelj.

Nakon zaključenja ugovora i isplate, prodavatelj je dužan u dogovoru s kupcem odrediti termin primopredaje tijekom koje će se biti predani tabularna izjava u svrhu upisa vlasništva, račun i primopredajni zapisnik sa garancijama opreme koja se nalazi u stanu.

2. Kupnja putem kredita

U slučaju kupnje putem kredita (cijelog ili djelomičnog), prvi korak je potpis predugovora koji Vam je potreban za pokretanje kreditnog zahtjeva. Predugovor se ne ovjerava kod javnog bilježnika te je dovoljan potpis i pečat prodavatelja. U predugovoru se definira dinamika plaćanja koja opisuje koliki će iznos biti financiran, a koliki uplaćen direktno od strane kupca (kredit može biti cjelokupan ili djelomičan).

Predugovor predstavlja službeni i obvezujući dokument kojim se započinje kupoprodajni proces te se pri zaključenju istog uplaćuje polog u vidu kapare/odustatnine kao iskaz ozbiljne namjere kupnje nekretnine. U slučaju odustajanja od kupnje nekretnine, prodavatelj zadržava kaparu ili dio kapare kao naknadu za izgubljeno vrijeme u prodaji nekretnine. U slučaju realizacije kupnje, kapara se priznaje kao uplaćeni dio ugovorene kupoprodajne cijene. Predugovore i ugovore priprema prodavatelj. Za pokretanje kreditnog postupka, potrebno je pribaviti sljedeću dokumentaciju o osobi ili osobama koje realiziraju stambeni kredit. Isto vrijedi i za sudužnike i jamce:

 • Dokumentacija koju prikuplja kupac:
 • • Kopija osobne iskaznice
 • • Zadnje 3 isplatne liste
 • • Potpisana izjava za HROK (Hrvatski registar obveza po kreditima)
 • • Ispunjena pristupnica za kreditni zahtjev

NAPOMENA: potrebna dokumentacija varira obzirom na vrstu poduzeća u kojem radite. Ukoliko radite u državnoj tvrtki ili u većem poduzeću, gore navedena dokumentacija je dovoljna. Ukoliko ste obrtnik ili vlasnik/zaposlenik u manjem poduzeću, moguće je da ćete morati dostaviti dodatnu dokumentaciju koja uključuje godišnji financijski izvještaj (GFI), BON-1, BON-2 i slično.

 • Dokumentacija koju dostavlja prodavatelj:
 • • Predugovor
 • • Građevinska dozvola
 • • Vlasnički list ne stariji od 30 dana
 • • Izvadak iz sudskog registra
 • • Kopija osobne iskaznice zakonskom zastupnika prodavatelja

Tek kada je dokumentacija za pokretanje kreditnog zahtjeva potpuna, kredit se prosljeđuje kreditnom odboru na odobrenje. Po odobrenju kredita, banka priprema kreditni ugovor, a prodavatelj glavni kupoprodajni ugovor. Oba ugovora ovjeravaju se istovremeno kod javnog bilježnika. Ovjera ugovora o kreditu, tzv. solemnizacija, nosi i troškove koji su opisani u sekciji „Troškovi kupoprodajnog procesa“.

Nakon ovjere kupoprodajnog ugovora i solemnizacije, pripremljene dokumente od strane javnog bilježnika dostavite u zemljišnoknjižni ured (gruntovnicu) kako bi banka upisala hipoteku na nekretnini koju kupujete. Rok uknjižbe hipoteke je cca 5 radnih dana (status uknjižbe možete pratiti internetom). Potvrdu o uknjižbi hipoteke dostavite Vašem bankaru koji će po primitku iste biti u mogućnosti izvršiti isplatu kredita koja je osnov za prijenos vlasništva i primopredaju nekretnine.

U roku od 7 dana, prodavatelj je dužan izdati tabularnu izjavu kojom potvrđuje da je kupac izvršio sve financijske obveze prema prodavatelju i da ugovorne strane jedna prema drugoj nemaju nikakva daljnja potraživanja te da su udovoljeni uvjeti za uknjižbu (prijenos vlasništva) i brisovno očitovanje (tzv. brisovnicu) za skidanje založnog prava s nekretnine. Ovime završava kupoprodajni proces.

NAPOMENA: Koraci kupoprodajnog procesa procijenjeni su i navedeni približno, a u tijeku kupoprodaje, sukladno trenutnim okolnostima, može doći do naknadnih izmjena radnji i predviđenih rokova.

Potrebna dokumentacija za pokretanje kreditnog zahtjeva Za pokretanje kreditnog postupka, potrebno je pribaviti sljedeću dokumentaciju o osobi ili osobama koje realiziraju stambeni kredit. Isto vrijedi i za sudužnike i jamce:

 • Dokumentacija koju prikuplja kupac:
 • • Kopija osobne iskaznice
 • • Zadnje 3 isplatne liste
 • • Potpisana izjava za HROK (Hrvatski registar obveza po kreditima)
 • • Ispunjena pristupnica za kreditni zahtjev

NAPOMENA: potrebna dokumentacija varira obzirom na vrstu poduzeća u kojem radite. Ukoliko radite u državnoj tvrtki ili u većem poduzeću, gore navedena dokumentacija je dovoljna. Ukoliko ste obrtnik ili vlasnik/zaposlenik u manjem poduzeću, moguće je da ćete morati dostaviti dodatnu dokumentaciju koja uključuje godišnji financijski izvještaj (GFI), BON-1, BON-2 i slično.

 • Dokumentacija koju dostavlja prodavatelj:
 • • Predugovor
 • • Građevinska dozvola
 • • Vlasnički list ne stariji od 30 dana
 • • Izvadak iz sudskog registra
 • • Kopija osobne iskaznice zakonskom zastupnika prodavatelja

NAPOMENA: Pravila i procedure svake pojedine kreditne institucije mogu se razlikovati od gore navedenog.

INFORMATIVNI IZRAČUN KREDITA

LOKACIJA
PROJEKTA

Lokacija projekta je u zapadnom dijelu grada Zadra, u mirnom i rezidencijalnom naselju Mocire - Brodarica. Lokacija ima vrlo dobro razvijen cestovni prilaz što je čini vrlo dobro povezanom s ostalim dijelovima grada.

Udaljenost od mora je svega 600m do uvale Draženica!


U neposrednoj blizini projekta su svi važni prateći sadržaji potrebni za stanovanje kao što su trgovine, osnovna škola, vrtić, tržnica, pošta, autobusne stanice, sve smješteno vrlo blizu i na 5 do 10 minuta hodanja od same lokacije projekta.

POGLEDAJTE INTERAKTIVNI
PRIKAZ STANOVA